Selecteer een pagina

In Nederland kampt twintig procent van alle huishoudens met problematische schulden. Dit gaat verder dan af en toe een betalingsherinnering. Het gaat hier om mensen die zelf niet meer uit de problemen kunnen komen. Ook binnen ADG dienstengroep zien we met (te) grote regelmaat dat er loonbeslagen worden gelegd bij onze collega’s. En dan ben je eigenlijk al te laat. Daarom heeft ADG dienstengroep – in het kader van het initiatief De Helden van De Wil – fiKks ontwikkeld: een schuldenplatform dat mensen helpt met hun geldzaken voordat het geldzorgen zijn.

Kijk waarom ADG dienstengroep in het kader van het initiatief De Helden van De Wil het schuldenplatform fiKks heeft ontwikkeld.

Het concept van fiKks bestaat uit drie onderdelen.

De fiKks schulden app

Allereerst is er de fiKks schulden app. Hierin zijn een aantal functionaliteiten opgenomen:

    • Het matchen van schuldenaar met een buddy, al dan niet anoniem voor de schuldenaar
    • Het gezamenlijk opstellen van het schuldendossier, op een eenvoudige en overzichtelijke manier
    • Het online organiseren van kostenverlagende en inkomensverhogende maatregelen

De app helpt te bepalen welke schulden het eerst moeten worden afgelost om extra kosten of gevolgen te vermijden
Het doel is om via de app rechtstreeks betalingsregelingen te kunnen treffen met schuldeisers.

Platform voor gemeenten en bedrijven

Gemeenten en bedrijven zijn essentieel. Voor gemeenten is armoede een van de grootste problemen. Niet alleen vanwege de uitkeringen die betaald moeten worden, maar ook door het negatieve sociale effect voor de stad. Het is dan ook niet verwonderlijk dat al veel gemeenten interesse hebben getoond in fiKks. De rol van gemeenten is die van netwerker. Zij roepen de grote werkgevers in de stad bijeen. De burgemeester of verantwoordelijke wethouder vertelt waarom de gemeente meedoet aan fiKks en roept werkgevers op om ook mee te doen.

Voor werkgevers zijn schulden ook een probleem. Mensen met schulden zijn minder productief en vaker ziek. Een recente studie liet zelfs zien dat mensen met stress door schulden tijdelijk een verminderd IQ met 10 punten hebben. Wat we aan bedrijven vragen is consequente aandacht voor fiKks. In alle gesprekken met medewerkers wordt fiKks onder de aandacht gebracht. FiKks helpt de bedrijven om dit slim aan te pakken, bijvoorbeeld door over fiKks te spreken ‘voor het geval een andere collega geldzorgen heeft’. Communicatiematerialen zijn op dit platform te vinden.

Ook spelen gemeenten en werkgevers een rol bij het vinden van buddy’s. De buddy’s komen uit de vrijwilligersdatabanken van gemeenten of worden door werkgevers gestimuleerd om mee te helpen bij fiKks.

Zowel gemeenten als werkgevers betalen niets om mee te doen aan fiKks. De enige voorwaarde is commitment.

Platform voor buddy’s

Het derde element is het platform voor buddy’s. Mensen die buddy willen zijn, melden zich hier aan. Ze doorlopen een e-learning om nog beter te worden in het begeleiden van mensen. Ook vragen zij een VOG aan. De taak van de buddy is puur het begeleiden en stimuleren van de deelnemer.

Tijdspad

Momenteel worden pilots gedraaid om alle kinderziekten en bugs te ontdekken. Vanaf het voorjaar van 2018 begint de landelijke uitrol.