fiKks voor bedrijven

Bijna alle werkgevers hebben er mee te maken: loonbeslag bij werknemers. Een duidelijker bewijs dat een medewerker financiële problemen heeft is er haast niet. Vaak zijn de problemen dan al erg groot en niet eenvoudig op te lossen.

Met fiKks hebben bedrijven een instrument om reeds in een vroeger stadium te helpen. Vaak zijn er immers al signalen; medewerkers met schulden ervaren veel stress, zijn daardoor minder productief en gefocust, en ze zijn vaker ziek dan gemiddeld.

Op tijd ingrijpen

Door werknemers op tijd te laten fiKksen kunt u loonbeslag helpen voorkomen. Het mooie van fiKks is dat uw eigen medewerkers zelf kunnen meedoen door buddy te worden.

Die persoonlijke betrokkenheid verhoogt draagvlak en saamhorigheid. De buddy’s kunnen ook worden gekoppeld aan deelnemers die bij een ander bedrijf in de regio werken. Die lokale samenwerking is een van de succesfactoren van fiKks. Bedrijven zetten er samen de schouders onder om hun gemeente schuldenvrij te maken.

De fiKks schulden app

Door de handige fiKks-app te promoten met posters, flyers (te downloaden via de toolbox) en in personeelsmedia, worden mensen met geldzorgen zich bewust van hun situatie en zien ze dat ze, nog zonder tussenkomst van officiële instanties, hun problemen kunnen oplossen.

De ‘baas’ hoeft van niets te weten, het kan desgewenst anoniem. Daarmee nemen we drempels weg om een taboe als schulden te bespreken.

Met fiKks hebben bedrijven een instrument om reeds in een vroeger stadium te helpen. Vaak zijn er immers al signalen; medewerkers met schulden ervaren veel stress, zijn daardoor minder productief en gefocust, en ze zijn vaker ziek dan gemiddeld.

Direct aan de slag met fiKks?

Dat kan! Aan de hand van acht eenvoudige stappen wordt u uitgelegd hoe u fiKks kunt introduceren binnen uw bedrijf. Bovendien bevat de brochure allerlei nuttige tips.

In de toolbox vindt u diverse promotiematerialen waarmee u direct aan de slag kunt.

Privacy gewaarborgd o.b.v. Qiy Trust Principles